Μακρινός FTP Keylogger επιφάνειας εργασίας

Have you ever wondered why does your husband "work" on the computer so late at the night? Have you ever wondered who is your wife‘s "partner" she talks with all the time?

After reading over and over in the newspapers all those scary news around children who have been seduced by sick people, don’t you want to know what your children are doing on their computer? Do they take secret chat conversations with adult strangers? Do they surf to adults sites?

Don’t you want to know what your employees are doing when you are not watching them?

Βασικά χαρακτηριστικά | Κατεβάστε δωρεάν δοκιμή | Πηγαίνετε στο Vender ’ s ιστοσελίδα

Με FTP Keylogger Μπορείτε να διαβάσετε τους πληκτρολογήσεις και τους κωδικούς πρόσβασης, look at their συνομιλίες συνομιλίας και ακόμη και παρακολουθώ την ιστοσελίδες they surfed to.

FTP Keylogger επιτρέπει σε σας για να εγγραφείτε όλες τις πληκτρολογήσεις πληκτρολογήσει συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένη γλώσσα characters, talk and messages conversations, passwords, e-mails, clipboard information, desktop and Internet activity (like sites your kids have visited). The keylogger automatically activate it self when Windows starts.

What Can FTP Keylogger Do for You?

Προστατεύει τα παιδιά ασφαλή σε απευθείας σύνδεση

The Internet is so popular in our daily that most people like to spend a lot of time online to do whatever they want such as watching videos, playing games, chatting with friends, surfing social media and more. Especially children today become more and more familiar with the computer and the Internet so that parents should pay more attention to their online security.

There are so many unknown dangers that children may encounter on the Internet. For example, a lot of children today are addicted to playing computer games and can’t get themselves out of it, which has a bad effect on their mental and physical health. As responsible parents, you should keep a close on what they do clearly when your kids surf the Internet so as to protect them safe online.

Βρείτε τι συνέβη με το σύζυγό σας

Did you find that there is something wrong with your spouse because she/he spent so much online? Why your husband/wife closes the window quickly and seems a little nervous when you ask what he/she is doing on the Internet? In fact, it is very important and essential for you to figure out what is happening to your spouse, Micro Keylogger is well-featured to help you record what your spouse do on the computer including all keystrokes, chat conversations, visited websites, emails and captured screenshots. With the information, you could find out all the truth as soon as possible.

Επιβλέπει εργαζομένων που εργάζονται στο γραφείο

Much work should be done with the computer or Internet, so the monitoring has become a big problem. The working efficiency of employees becomes low because of the Internet, because the Internet divert their attention during working. To make managers supervise your employees more easily, Micro Keylogger is highly recommended to log whatever your employees do on the computer.

Παρακολούθηση της χρήσης του υπολογιστή σας

Do you know what is going on your computer when you are away? Is there anyone who has used your computer? Most of us don’t want others to use our computer covertly owing to the privacy, so considering this situation, you’d better install the Micro Keylogger on your PC, which assists you to log all things happening on your computer invisibly without being noticed.

Κρατήστε ένα μάτι σε σχολείο υπολογιστή

Students are able to use computers in the school easily, for example, the computer class, library and more. Commonly, it is a little difficult for teachers to keep an eye on what students view on the Internet, because there are so many students that teachers can hardly take care of every one of them. Now once installing the Micro Keylogger, you can know all that students do online, such as what videos they watch, what they search online, who they chat with etc.

FTP Keylogger Features:

Λειτουργίες εγγραφής

 • Συνδεθείτε πληκτρολογήσεις – Record every keystrokes and κωδικοί πρόσβασης entered on the keyboard.
 • Δείτε τοποθεσίες GPS – Track the website history in popular web browsers.
 • Παρακολούθηση λήψεις – Keep track of the files downloaded onto the computer.
 • Ρεκόρ εφαρμογές – Keep a record of the applications used on the Windows.
 • Αρχείο καταγραφής συνομιλίες συνομιλίας – Log messages typed in any instant messages.

Χαρακτηριστικά ασφαλείας:

 • Privacy & Stealthy – The FTP keylogger is completely invisible when it is working.
 • Αυτόματη εκκίνηση – Automatically starts logging in hidden mode when Windows starts.
 • Συντήρηση καταγραφής – Set the keylogger to automatically send log files via FTP and Email.

Χαρακτηριστικά αποστολής:

 • Παράδοση FTP – FTP Keylogger will upload logs to FTP.
 • Παράδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – The keylogger will send log reports via Email

System Requirement:

 • Fully support: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and Windows 8.

FTP Keylogger σας προσφέρει πρωτοφανή απόδοση σε ένα προσιτή τιμή.

Our product offers you all the advanced features at affordable price. You can take advantage of new technology without wasting large sums of money. Our Key logger is not expensive, but it is no less sophisticated than software that cost you a fortune.

Επιστροφή στην κορυφή

Ετικέτες: , , , , , , ,

Κατηγορία: Αόρατο Keylogger