Η μελλοντική ανάπτυξη του Aobo Keylogger

Ποιες νέες δυνατότητες και λειτουργίες θέλετε στις επόμενες εκδόσεις του Aobo Mac Keylogger? According to the feedback of Aobo Keylogger for Mac users, the future versions of Aobo Keylogger for Mac will develop in the following two aspects.

Aobo Keylogger for Mac will develop as Mac OS X upgrades and new functions will be added to the Keylogger for Mac. Next, Aobo Keylogger for Mac will compatible with much more Mac versions and machines.

New features such as remote installation and screenshots quality controlling can improve user experience in the future. Aobo Mac keylogger will support recording both-side messages from more chat clients such as iChat, MSN, Facebook, Adium.

Meanwhile, the operation will become easier. Stealth problem of Keylogger for Mac is also taken into consideration, which will make Aobo Keylogger for Mac runs in a more stealthy status.

The basic features of the new Keylogger for Mac will be more than keystrokes logging, websites recording, screenshots capturing and reports sending. We will do our best to realize the key logging work and satisfy demands of Keylogger for Mac users.

The development plan of Aobo Keylogger for Mac results from users. Therefore, your feedback is greatly appreciated!

Επιστροφή στην κορυφή

Ετικέτες: , , , , , ,

Κατηγορία: Mac Keylogger